I’M BINCK heeft in het najaar van 2023 via de Groene Pluspunten Regeling subsidie ontvangen van de Groene Motor. Daar zijn we erg blij mee!  Met dat budget hebben we in de afgelopen maanden een aantal bomen die op de CarWeide in de Haagse Binckhorst staan met boompalen beter kunnen stabiliseren en beschermen tegen hevige windstoten en storm. De bomen zijn voor ons belangrijk, zij dragen bij aan meer groen en schaduw in dit gebied, dat nu nog erg stenig is.

We hebben plantmateriaal voor bestuivers kunnen aanschaffen en gezamenlijk met onze partners zoals de IVN stadsvergroeners, MeerBomen.Nu en onze vrijwilligers te gaan planten. Samen met bedrijven, bewoners, organisaties en scholieren hebben we nestkasten voor vogels en vleermuizen gemaakt. En we hebben contact gelegd met Eva Stache van TU Delft (Stedenbouw en Architectuur), die haar kennis over de juiste maatregelen voor het reduceren van hittestress met ons heeft gedeeld en advies heeft gegeven.

De activiteiten zijn tot stand gekomen met dank aan een voucher van het Cultuurfonds Zuid-Holland en de Groene Motor.

Fotografie: Marsel Loermans en Sabrina Lindemann