Op 27 januari is er op de Binckhorst een nieuw initiatief van start gegaan onder de naam ‘Ronde Tafel’.
De Ronde Tafels zijn bijeenkomsten met verschillende stakeholders uit het gebied. Waarmee wordt onderzocht of het gedeelde belang, namelijk een goed en interessant functionerende Binckhorst, kan worden ingezet voor het formuleren en uitwerken van een aantal ambities voor het gebied.

De inbreng en inzet van een gevarieerd en representatief gezelschap is hierbij dan ook van belang. Het streven is deze Ronde Tafels een aantal keer per jaar te organiseren.

De Binckhorst is een gebied in transitie waar met name de komende jaren veel op stapel staat. Juist in deze periode is het van belang dat de netwerken en stakeholders van het gebied hun krachten bundelen en elkaar versterken.

Bij de eerste bijeenkomst was een groot aantal spelers uit de Binckhorst aanwezig. Wethouder Boudewijn Revis, die dit initiatief van harte ondersteund, nam de eerste aftrap en gaf uitleg over de zaken waarop de gemeente de komende 3,5 jaar zal inzetten. Besloten is de volgende bijeenkomsten in te delen in een plenair deel en daarna op te splitsen in thema-tafels waar woorden in daden kunnen worden omgezet.

Frans Soeterbroek van het bureau De Ruimtemaker is gevraagd als moderator. Hij is behalve gespreksleider ervaren met andere soortgelijke stadsontwikkelingsgebieden, waar gebruikers en stakeholders een belangrijke rol hebben gespeeld. http://deruimtemaker.nl/

Het idee voor de Ronde Tafel is voortgekomen uit de organisatie I’M Binck. Dit initiatief voor de Ronde Tafel onderstreept een van de doelen van I’M Binck, namelijk het zichtbaar maken van de kwaliteiten van het gebied de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. I’M BINCK doet dit vanuit de overtuiging dat alleen een veerkrachtige Binckhorst die zijn bestaande potenties ten volle benut, de stap naar de toekomst kan zetten.