Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst De Binckhorst gaat mogelijk al tussen 2020 – 2030 als een van 10 prioritaire Haagse Groene Energiewijken over op schone energie. Nadat in 2019 de Energietransitie visie Binckhorst in een aantal Ronde Tafels met een brede mix aan...
Interview energietransitie Binckhaven

Interview energietransitie Binckhaven

Volop verandering in de Binckhorst. Het bedrijventerrein transformeert in een unieke stadswijk voor wonen, werken en recreëren. Maar hoe zit het de overstap naar schone energie? Een kansrijke oplossing naast aansluitingen op het bestaande warmtenet is gedeelde...