Meer speelruimte in de openbare ruimte?

Meer speelruimte in de openbare ruimte?

Alex Kypriotakis-Weijers heeft voor zijn master Architecture, Urbanism & Built Environment aan de TU Delft met voorbeelden in de Binckhorst onderzocht hoe je methoden uit de gamewereld kunt toepassen voor de ontwikkeling van het gebied. ‘Space Modders’ noemt hij...
Jongeren aan zet

Jongeren aan zet

Op weg naar een circulaire arbeidsmarkt in de Binckhorst. De vraag wat we kunnen doen om werk zodanig te organiseren dat jongeren en ondernemers op korte termijn geholpen zijn en de Binckhorst op de lange termijn een voorbeeld wordt voor een circulaire arbeidsmarkt...
Onderzoek in de Surfpoel

Onderzoek in de Surfpoel

In de Saturnusstraat wordt hard doorgewerkt aan de opening van de Surfpoel, de 1e Europese indoor wavepool. In deze fase wordt de binnenbak waterdicht gemaakt. Studenten presenteerden in de bak hun oplossingen om de prestaties van de surfers te kunnen meten. De...
Studentes pleiten voor mini-afvalhub

Studentes pleiten voor mini-afvalhub

Marit de Best maakte samen met drie medestudentes een plan van aanpak voor afvalscheiding. “Als je met zo’n project bezig bent, proef je al een beetje hoe het is om gewoon een baan te hebben. Echt leuk. Af en toe waren er van die stressdagen. Maar door dit project is...
Mission Impact in de maak

Mission Impact in de maak

Onder de titel Mission Impact start in september een nieuwe Engelstalige minor van de Haagse Hogeschool met de circulaire transitie in de Binckhorst als learning community. Drijvende kracht erachter zijn docent-onderzoekers zoals Bas van den Berg van het lectoraat...
Je leert hele andere dingen

Je leert hele andere dingen

Kinderen ontwerpen een school met lego. Middenin de discussie over voorzieningen in de Binckhorst werkt de plusklas van basisschool De Vijverhof aan het ontwerp van een nieuwe school. De dertig kinderen van groep 5 t/m 8 fietsen als start van het project door het...