Gestart: de Binckhorst als ‘learning ecology’

Gestart: de Binckhorst als ‘learning ecology’

Vrijdag 4 september was de aftrap van de minor Mission Impact, een initiatief van Bas van den Berg, onderwijs coördinator van het kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool. De minor ziet Binckhorst als een ‘learning community’ en past om die reden uitstekend...
KIP College – Bouwen aan een circulaire Binckhorst

KIP College – Bouwen aan een circulaire Binckhorst

HOE EEN CIRCULAIRE WOONWERKWIJK VORM KRIJGT Circulariteit heeft in toenemende mate invloed op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Deze nieuwe kijk op het inrichten van een gebied staat nog in de kinderschoenen en er zijn nog weinig wijken waar circulariteit echt...
Meer meer meer

Meer meer meer

Meer structuur en formalisering met betrekking tot de inbreng jongeren, meer speel- en experimenteerruimte in de Binckhorst en meer praktijkmensen betrekken bij de ontwerpfase. Dat wensen die drie jongeren die 25 juni aan zet waren tijdens de KIP Lunch &...
Kenniswerkplaats KIP

Kenniswerkplaats KIP

Kenniswerkplaats KIP (Kennis In Productie) is een kennisintensieve ontmoetingsplek, gevestigd in het Trefpunt aan de Binckhorstlaan, waar onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en andere betrokkenen een centrale kenniswerkplaats ontwikkelen. Centraal staan grote...
Meer speelruimte in de openbare ruimte?

Meer speelruimte in de openbare ruimte?

Alex Kypriotakis-Weijers heeft voor zijn master Architecture, Urbanism & Built Environment aan de TU Delft met voorbeelden in de Binckhorst onderzocht hoe je methoden uit de gamewereld kunt toepassen voor de ontwikkeling van het gebied. ‘Space Modders’ noemt hij...
Jongeren aan zet

Jongeren aan zet

Op weg naar een circulaire arbeidsmarkt in de Binckhorst. De vraag wat we kunnen doen om werk zodanig te organiseren dat jongeren en ondernemers op korte termijn geholpen zijn en de Binckhorst op de lange termijn een voorbeeld wordt voor een circulaire arbeidsmarkt...