De Binckhorst krijgt basisschool en kinderopvang

De Binckhorst krijgt basisschool en kinderopvang

De gemeente Den Haag heeft het Junopark op de Binckhorst op het oog als geschikte locatie voor een basisschool en een kinderopvang. Het Junopark ligt aan de zuidelijke kant van de Trekvlietzone op het voormalige bedrijventerrein en grenst aan twee zijden aan water....
Meer meer meer

Meer meer meer

Meer structuur en formalisering met betrekking tot de inbreng jongeren, meer speel- en experimenteerruimte in de Binckhorst en meer praktijkmensen betrekken bij de ontwerpfase. Dat wensen de drie jongeren die 25 juni 2021 aan zet waren tijdens de KIP Lunch &...
Boudewijn Revis vertrekt als wethouder gemeente Den Haag

Boudewijn Revis vertrekt als wethouder gemeente Den Haag

De Haagse wethouder Boudewijn Revis vertrekt bij de gemeente Den Haag. Na het zomerreces neemt hij afscheid. Hij wordt directeur terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Revis heeft financiën, stadsontwikkeling, en stadsdeel Scheveningen in zijn...