Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst De Binckhorst gaat mogelijk al tussen 2020 – 2030 als een van 10 prioritaire Haagse Groene Energiewijken over op schone energie. Nadat in 2019 de Energietransitie visie Binckhorst in een aantal Ronde Tafels met een brede mix aan...
Jongeren aan zet

Jongeren aan zet

Op weg naar een circulaire arbeidsmarkt in de Binckhorst. De vraag wat we kunnen doen om werk zodanig te organiseren dat jongeren en ondernemers op korte termijn geholpen zijn en de Binckhorst op de lange termijn een voorbeeld wordt voor een circulaire arbeidsmarkt...
Binck City Park: 1000 appartementen

Binck City Park: 1000 appartementen

Tienduizenden woningen bouwen in de Binckhorst? Dat kan maar op één manier: de hoogte in. Ontwikkelaar VORM geeft met het complex Binck City Park – goed voor ruim duizend appartementen – invulling aan de verticale stad van de toekomst. Tot 2035 komen er volgens het...
ACCEZ Online Kenniscafé

ACCEZ Online Kenniscafé

Nu we niet fysiek kunnen samenkomen, kiest ACCEZ de digitale weg. Want wij willen kennis blijven delen en van elkaar blijven leren om samen te versnellen naar een circulaire toekomst. We nodigen je van harte uit voor ons online kenniscafé op donderdag 28 mei over:...