Overzicht projecten in ontwikkeling

Overzicht projecten in ontwikkeling

In de Binckhorst gebeurt veel. De komende jaren verandert de Binckhorst van een bedrijventerrein in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Sommige ontwikkelingen zijn al gestart, andere zijn in voorbereiding. Gemeente Den Haag heeft de verschillende ontwikkelingen bij...