Er was veel protest van ondernemers op het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst die moesten verhuizen, van bewoners wiens huizen gesloopt moesten worden en van omwonenden die de weg ongeveer in hun achtertuin krijgen. Maar vorige maand besliste de Raad van State negatief op hun bezwaarschriften: de Rotterdamsebaan mag er komen.

De kosten voor de nieuwe weg zijn zo’n 670 miljoen euro. De helft wordt betaald door de gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden en de andere helft betaalt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoe kan het dat deze weg er toch komt, ondanks een negatieve maatschappelijke kosten-baten-analyse?
14 maart 2015

Klik hier voor de reportage van Argos over een Haagse tunnelvisie.