Op het toekomstige terrein van de Rotterdamsebaan zijn veel Romeinse dakpannen gevonden. En dat kan iets bijzonders betekenen.

In de het gebied zijn al meerdere archeologische vondsten gedaan. Inmiddels hebben de archeologen een 3e hoeveelheid aangetroffen. Dit keer gaat het niet om enkele tientallen dakpannen, maar om honderden! Opnieuw zijn alle dakpannen vergelijkbaar. Het lijkt er dan ook op, dat er tussen de 3 vindplaatsen een gebouw heeft gestaan met een monumentale uitstraling. Want dat gaf een pannendak in de Romeinse tijd. Voor zover bekend kregen alleen de belangrijkste gebouwen zo’n dakbedekking. Deze vondst vertelt ons dus dat hier misschien wel een villa, een tempel of een grote herberg gestaan heeft. Alle dakpannen zijn inmiddels verzameld en opgeslagen en wachten op verdere uitwerking. Kijk hier voor meer informatie.

Ook is er in in 2014 ook een zilverschat gevonden: Archeologen ontdekten een potje op de plek waar de nieuwe Rotterdamsebaan van Den Haag komt te liggen. In dat potje zaten 107 zilveren munten, zes zilveren armbanden, een grote verzilverde speld van een mantel en een paar glazen kraaltjes. Kijk hier voor meer informatie.