Het Omgevingsplan Binckhorst is 1 van de 6 genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee 2015.

Den Haag benut de ‘Pilot Omgevingsplan Binckhorst’ om intensief uit te zoeken wat er mogelijk is met zo min mogelijk regels met ingang van de nieuwe omgevingswet in 2018. Samen met ondernemers en andere direct betrokkenen uit het gebied werken we aan een plan dat zekerheid biedt aan zittende ondernemers en de drempels verlaagt om de Binckhorst te transformeren van een bedrijventerrein naar een woon- en werkwijk.

Dus stemmen maar! http://www.omgevingswet2015.nl/