De serie zal verspreid over het jaar verschijnen met het doel de Binckhorst in het vakgebied extra op de kaart zetten. De artikelen leveren praktische voorbeelden over gebiedsontwikkeling nieuwe stijl en handreikingen zodat anderen er wat van kunnen leren. De geïnterviewden tot nu toe zijn: Ben Spoelstra (Autoschadeherstelbedrijf Spoelstra) Adelbeert de Vreese (BAM Infra Regio West Wegen), Victor de Vries (Repro van de Kamp) Frank Immerzeel /Fred Landsbergen (Starling Structures).

Onder deze link zijn de eerste interviews en artikelen te lezen:

Planvorming in een gebied zonder masterplan, ondernemers aan het woorddeel 1
Planvorming in een gebied zonder masterplan, ondernemers aan het woord- deel 2