De Van Klingerenvleugel van de voormalige jeugdherberg Ockenburg krijgt wellicht een nieuwe bestemming in de Binckhorsthaven. Stebru, de initiatiefgroep Van Klingerden en de gemeente Den Haag tekenden hiervoor een intentieovereenkomst tijdens de PROVADA 2016.

Villa Ockenburgh werd in de jaren 50 van de vorige eeuw in gebruik genomen als jeugdherberg. In de jaren 70 kreeg de villa een moderne aanbouw van glas en staal: het Van Klingerenpaviljoen. Na de sluiting van de jeugdherberg in 1998 is de aanbouw verwijderd. Het paviljoen ligt sindsdien opgeslagen en wacht op een nieuwe bestemming.

Nieuw concept

Dankzij de intentieovereenkomst kan ontwikkelaar Stebru, samen met de initiatiefgroep, aan de slag om een nieuw concept te bedenken voor het paviljoen. Gedacht wordt aan een lofthotel, horeca, bedrijfsruimtes voor innovatieve ondernemers en wellicht woningen. Eind van dit jaar zal het concept gereed zijn.

Bron: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Intentieovereenkomst-Van-Klingerenpaviljoen.htm