Het complex bestaat uit een kantoorgebouw en een bedrijfshal van 26.000m2. Het indicatieve ontwikkelingsprogramma bestaat uit de transformatie van het kantoorgebouw naar 70 woningen, sloop van de bedrijfshal en de realisatie van nog eens 150 nieuwbouwwoningen. In het kantoorgebouw was jarenlang ook vaktijdschrift Vastgoedmarkt gevestigd.

Het complex ligt in de zuidhoek van het Binckhorstgebied, op de grens van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Voorburg. De voorlopige plannen van de gemeente Den Haag voorzien in de herontwikkeling van het complex tot een stedelijk woongebied. Eigenaar was het  Achtundvierzigste Sachwert Rendite-fonds.. De verkoopprocedure is  begeleid door Cairn RE in samenwerking met Nadorp Makelaars en Boekel. Stijl advocaten adviseerde de ontwikkelingscombinatie Binck Zuid.

Phlip Boswinkel van Local zegt hierover: “Wij hebben de Binckhorst al twee jaar in het vizier. De SDU locatie is voor ons een sterk begin van de gehele transformatie van de Binckhorst. Het gebied waar al tien jaar plannen voor zijn, krijgt hiermee de start naar een nieuw een nieuwe woon- en werkwijk in Den Haag. De unieke ligging aan het water biedt het gebied een woonklimaat dat ongekend is in Den Haag.”

Local, VORM en BPD hebben elkaar gevonden op basis van de aanvullende expertises. VORM en BPD ontwikkelen en realiseren  de nieuwbouwwoningen en financieren de ontwikkeling. Local heeft haar lokale marktkennis ingezet om namens de combinatie deze positie te verkrijgen, en richt zich op de gemeentelijke herbestemmingsprocedure en de transformatie van het kantoorgebouw. De drie ontwikkelaars werken gezamenlijk het totale concept uit. De realisatie van het project vindt vervolgens gefaseerd plaats.

bron: http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2016/06/21/voormalig-sdu-complex-binckhorts-verkocht