STADSLAB “Proeftuin voor vernieuwing – De InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)”

De identiteit van de Binckhorst gaat in de komende jaren ingrijpend veranderen. Daarom heeft I’M BINCK in 2017 initiatief genomen om samen met betrokkenen uit het gebied de Kernwaarden-Binckhorst 2017-2030 te formuleren. Welke gebiedskernwaarden willen we ook over 20 jaar nog in het gebied tegen komen? Hoe de bestaande identiteit mee laten ontwikkelen en door te vertalen naar de toekomst? En hoe doen we dat samen?
Over deze vragen en andere buigt zich het STADSLAB.
Wil je mee doen? Neem dan contact op met Sabrina Lindemann, info@imbinck.nl

Achtergrond informatie:
I’M BINCK wordt door het landelijke Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie ondersteund om in de Binckhorst voor 1 jaar een Stadslab ‘Proeftuin voor vernieuwing” te mogen zijn rond de volgende opgave:
Hoe de rauwe, authentieke kracht en identiteit van de Binckhorst vast te houden en slim met de toekomstige ontwikkelingen te versterken? En hoe de unieke gebiedskernwaarden collectief te borgen zodat zij voor alle partijen leidende principes zijn voor de visievorming en de concrete ontwikkeling van het gebied? En hoe onderbouw je dat met een maatschappelijke businesscase?

Het Stadslab geeft I’M Binck de ruimte om een breed gedragen handelingsperspectief voor de gebiedskernwaarden van de Binckhorst vorm te geven, die is gebaseerd op een maatschappelijke businesscase rondom materiële en immateriële kernwaarden van de Binckhorst. Denk bij materiële kernwaarden aan financiële waarden (vastgoed, grond) en bij immateriële waarden aan bijvoorbeeld belevingswaarden, cultuurhistorie, netwerken etc. De businesscase zou kunnen gaan werken met zogenaamde gebiedsaandelen.
Doel: de kernwaarden middels een maatschappelijke businesscase collectief te borgen en te ‘beheren’ en als leidende principes (bouwstenen) in de ontwikkeling van het gebied te verankeren.