Oppositiepartijen PvdA en de Haagse Stadspartij (HSP) in de gemeenteraad van Den Haag maken zich zorgen over de verandering van bedrijventerrein de Binckhorst in een plek waar naast gewerkt ook gewoond kan worden.

Het college wil in de Binckhorst 4500 woningen bouwen. Maar volgens de HSP dreigen de ‘ rauwe randjes’ van de Binckhorst door de grootschalige woningbouw te verdwijnen. De PvdA vindt dat de gemeente te weinig regels stelt waardoor projectontwikkelaars vrij spel dreigen te krijgen.

Lees hier de volledige tekst op de website van Omroep West.