De komst van 164 sociale huurwoningen op het Maanplein in de Binckhorst is een stap dichterbij gekomen. Staedion heeft met Borghese Real Estate en COD een intentieovereenkomst getekend. De sociale huurwoningen zijn de eerste sociale woningen in de Binckhorst. De komende jaren komen er in het gebied ongeveer 5.000 woningen, waarvan een deel al opgeleverd.

Woningcorporatie Staedion breidt met de overeenkomst haar portefeuille uit om te voorzien in de groeiende vraag naar sociale woningen in de stad.

Lees hier de volledige tekst op de website van Den Haag FM.