Op 20 juni vond de presentatie plaats van de ontwerp-NOVI: de Nationale Omgevingsvisie.

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken, bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI): samen de inrichting van ons land bepalen. De ontwerp-NOVI werd in het bijzijn van de minister gepresenteerd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Maatschappelijk debat

Ollongren: ‘Met de richtingen en keuzes in dit ontwerp, zetten we een belangrijke stap op weg naar de toekomstige inrichting van ons land. We hebben ons in Nederland altijd kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Ik vertrouw erop dat we met elkaar kunnen werken aan een nog mooier en sterker Nederland. Voordat die visie definitief is, gaan we over dit ontwerp open het maatschappelijk debat aan. Een toekomstvisie met een breed draagvlak helpt ons om Nederland toekomstbestendig te maken.’

Lees meer over het ontwerp-Nationale Omgevingsvisie op:

De website Nationale Omgevingsvisie (Hier vindt u een link naar de pdf. Kies daarvoor de knop onder aan de pagina met de tekst Lees hier de ontwerp NOVI.)

De website ontwerp-NOVI