Volop verandering in de Binckhorst. Het bedrijventerrein transformeert in een unieke stadswijk voor wonen, werken en recreëren. Maar hoe zit het de overstap naar schone energie? Een kansrijke oplossing naast aansluitingen op het bestaande warmtenet is gedeelde Warmte-Koude-Opslag (WKO).

Bedrijven doen samen onderzoek naar de mogelijkheden. De Binckhorst is een van de tien Groene Energiewijken die voorop gaan bij de overgang naar aardgasvrij wonen en werken. De gemeente stimuleert de overgang naar schone energie in de Binckhorst door samen I’M BINCK energietafels te organiseren, onderzoek te laten doen en de transitie mogelijk te maken. Het gebied kent een grote diversiteit aan functies en aan oude en nieuwe bebouwing. Dat vraagt om maatwerk. Los van de komst van lokale WKO-netten ligt er al een warmtenet van Eneco. Afhankelijk van de vraag kan één van beide systemen of een combinatie de beste oplossing zijn.

Lees hier het verhaal over de overstap naar schone energie in de Binckhorst in de nieuwe Stadskrant.