Eind december ontstond ophef over de voorgenomen gebiedsontwikkeling in de Binckhorst, die onvoldoende ruimte zou bieden aan publieke voorzieningen, zoals scholen en sportfaciliteiten.

Gaat de Binckhorst sommige VINEX-locaties achterna die in hun beginjaren zonder cruciale voorzieningen zaten? Wie is daarvoor verantwoordelijk, de gemeente of de ontwikkelaars? En wat kunnen we hiervan leren voor de invoering van de Omgevingswet?

Lees hier het artikel van Reinout Kleinhans op de website van gebiedsontwikkeling.nu