Het animo van belanghebbenden (bedrijven, gemeente/onderwijs en potentiële deelnemers) is groot en de academie gaat in 2020 vorm krijgen.

Drie ondernemers in de Binckhorst (Maurice Haak – Q42, Harrie Ozinga – Huygens Labs en Irmgard Bomers – WIN Recept) hebben in 2019 de eerste verkennende gesprekken gevoerd rond het idee van de BINCK PraktijkAcademie: het gebied beschouwen als klaslokaal voor werken, wonen en ontwikkelen.

Onder het motto “Ontdek jouw talent in de Binckhorst” is de gekozen om te focussen op werkgelegenheid voor jongeren en de sector wetenschap & techniek. Het kernteam is uitgebreid met drie jonge mensen die al in de Binckhorst werken: Yayha Algehaili – Q42, Kinga Bachem – landschapsarchitect en Daniëlle de Geer – Secrid.