In september hield het stadhuis het nog op zo’n 20.000 geplande woningen die zouden stuiten op stikstofeisen. Inmiddels gaat de gemeente uit van ruim 28.000 woningen die ‘in verschillende mate’ zullen worden geraakt, schrijven wethouders Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, milieu) en Boudewijn Revis (VVD, gebiedsontwikkeling) aan de gemeenteraad.

Ondanks de alarmerende getallen ligt de Haagse bouw niet plat. “Dat je nog niet veel hoort over projecten die stilliggen, komt omdat we pas aan de vooravond staan van de grote bouwprojecten in het CID en de Binckhorst,” zei Ludo Steenmetser, directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), vorige week bij een werkbespreking in de raad. “We houden serieus rekening met vertraging van bouwprojecten.”

Al decennia daalt er te veel stikstof neer op beschermde natuurgebieden (‘Natura 2000’) zoals de Haagse duinen, met kwalijke gevolgen voor de biodiversiteit. Wanneer bij nieuwe projecten, van woningbouw tot varkensstallen, zo veel stikstof vrijkomt dat het natuurgebieden schaadt, is volgens Europese regels compensatie verplicht. De afgelopen jaren deed Nederland dit op de pof: stikstofschade beloofden we te vereffenen in de toekomst. In mei zette de Raad van State een dikke streep door dit beleid (‘PAS’). Voortaan hebben tal van bouwprojecten een stikstofvergunning nodig, waarvoor strenge eisen gelden. De provincie heeft sindsdien geen vergunning meer verleend.

Lees verder op de website van Den Haag Centraal.