Kinderen ontwerpen een school met lego.

Middenin de discussie over voorzieningen in de Binckhorst werkt de plusklas van basisschool De Vijverhof aan het ontwerp van een nieuwe school. De dertig kinderen van groep 5 t/m 8 fietsen als start van het project door het gebied en brengen een bezoek aan de Surfpoel en het Trefpunt. De graffiti is een pluspunt in de ogen van de jeugd, maar verder vinden ze het gebied “saai, grijs en het water is best gevaarlijk”. Dat weerhoudt ze er niet van om zich vol enthousiasme te storten op de opdracht.

Donut

Tijdens de laatste lesdag van het project geeft ieder kind een toelichting op het eigen ontwerp. Opvallend veel kinderen blijken bij een school de vorm van een donut in gedachten te hebben: allerlei functies rond een gemeenschappelijke ruimte. Ze noemen hun ontwerp zelf ook een donut. Dat is interessant, omdat ze de Donut-economie niet kennen (de juffen ook niet); een model dat goed aansluit bij de visie van I’M BINCK voor de ontwikkeling van het gebied.
Rode draad
De kinderen hebben hun eigen school als referentie genomen en de kavel bij de Binckhaven als plek voor de school. Een rode draad in de ontwerpen laat goed zien waar de kinderen behoefte aan hebben:
* Plekken voor stilte/rust/chillen
* Samen werken buiten de klas
* Veel groen en moestuinen
* Beweeg/sportvoorzieningen
* Geen hoogbouw, veel glas

Praktisch

Er is heel goed nagedacht en echt niet zomaar iets getekend. Een van de kinderen heeft bewegen als centraal thema gekozen, een ander heeft een verbinding gemaakt met het water, meerdere ontwerpen hebben verschillende ingangen om opstoppingen te voorkomen. Opvallend zijn ook de praktische details waarmee ze rekening houden, zoals een branddeur, directeurskamer, magazijn en een ophaalplein voor de kleuters.
“Je leert er heel veel van en hele andere dingen,” is het geluid dat je hoort bij de evaluatie. Vooral het experiment met de tafels heeft de kinderen aangezet om creatief te zijn. Een andere leerling was liever direct na het bezoek aan de Binckhaven met het bouwen begonnen, zonder alle beperkingen van afmetingen en aantallen lokalen. Unaniem zijn ze van mening dat ze de BinckTour niet hadden willen missen.

BinckBack

Het project is klaar en de lego bouwwerken worden afgebroken, op één na. Het ontwerp van Zeno krijgt een plekje gekregen in de Binckhorst. “Drama,” noemt Zeno zijn proces. Zijn getekende ontwerp bleek lastig te bouwen. Het resultaat is een spannend gebouw dat “niet zo netjes is” -geen donut- maar wel heel goed passend in het gebied. Te zien in de KIP (zie foto) op de Binckhorstlaan 340.

De BPA biedt scholen aan om projecten te koppelen aan ontwikkelingen in de Binckhorst. De leerlingen krijgen een BinckTour en we vragen een BinckBack, een herinnering aan het project, ter inspiratie voor anderen.