Onder de titel Mission Impact start in september een nieuwe Engelstalige minor van de Haagse Hogeschool met de circulaire transitie in de Binckhorst als learning community. Drijvende kracht erachter zijn docent-onderzoekers zoals Bas van den Berg van het lectoraat Circular Business.

Wat is er zo bijzonder aan deze minor?

Bas: “Het leerdoel is ontwikkeling van leiderschap voor de circulaire economie, met de focus op de innerlijke kant. Dit doen we door te werken aan circulaire transitieopgaven in de omgeving, waaronder de Binckhorst. De aandacht voor de zachte kant is uniek, voor zover ik weet. We gaan met een groep van 12-20 studenten die in teams van 2-3 personen werken een programma van 20 weken doorlopen. In dit programma zullen de studenten leiderschap nemen om samen met ondernemers, bewoners, onderzoekers en bestuurders te leren over gewilde circulaire toekomsten.”

Meedoen?

In de eerste paar weken (6) van de minor zullen er op de donderdagen openbare sessies zijn waar iedereen mee mag doen om samen te leren. Maar gedurende de hele minor zijn er mogelijkheden om mee te doen, te co-creëren en te leren van en met elkaar. De BINCK PraktijkAcademie is een van de partners.

Dana Dumea is een van de studenten die al met het onderwerp bezig is. Voor haar afstudeeronderzoek naar de 3C’s (Creativity, Connection and Compassion) voor duurzaam leiderschap houdt ze op dit moment interviews (in het Engels) over het onderwerp. Wil je hier een bijdrage aan leveren, neem dan contact op met Bas.

Bas wijst erop dat in september ook de minor Circular Business Transitions start. In deze minor helpen studenten om ondernemers een stap te zetten in de circulaire ontwikkeling van het bedrijf. Deze minor start eveneens in september.

Voor meer informatie: b.vandenberg@hhs.nl