Binckhorstgesprek met Rolf en Michèle, 8 augustus 2019, Binck Eiland

Voordat het voormalig Sdu-gebouw werd omgebouwd tot appartementencomplex waren Rolf en Michèle er al vaak langs gelopen. Ze woonden toen al jaren in de regio Den Haag. ‘We zeiden tegen elkaar: als ze hier nou eens appartementen van zouden maken!’ Toen Binck Eiland ontwikkeld werd en er in het pand daadwerkelijk appartementen namen ze de beslissing: ze verhuisden na zes jaar Voorburg-West naar een appartement op Binck Eiland.

Rolf en Michèle zijn ervan overtuigd dat je dichtbij huis kunt blijven voor een betere leefomgeving. ‘Je hoeft niet weg te trekken naar laten we zeggen Zweden. De Binckhorst biedt nieuwe kansen, het is een proeftuin voor innovaties. Laat in de Binckhorst initiatieven ontstaan die de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Bijvoorbeeld op vlak van energieneutraal wonen, dat wil toch iedereen?  Of neem nou het BP-tankstation van Jan Paul Kerkhoff. Die zegt gewoon, wij gaan naast benzine ook waterstof doen.’ Het gebied moet opgewassen zijn tegen de uitdagingen van deze tijd. Grotendeels zelfvoorzienend en ruimte biedend voor recreatie in brede zin, met goede voorzieningen voor opleiding, werk, zorg en vrije tijd in de buurt. En een laag autogebruik, als het aan Rolf en Michèle ligt. Eén van hun wensen is al in vervulling: de aanleg van een snelle fietsroute op het Trekvliettracé.

Van functiescheiding in de Binckhorst zou geen spraken hoeven zijn, Rolf en Michèle zijn een groot voorstander van de combinatie van werken en wonen. ‘Nieuwe bewoners moeten zich bewust zijn van de herkomst van het gebied. Je kunt niet gaan klagen over dingen die er al 50 jaar zitten. Wij ruiken de asfaltfabriek ook wel eens, maar dat is gewoon part of the deal, dat wisten we van te voren.’ Volgens Rolf en Michèle hebben de mensen om hen heen in de Binckhorst het gevoel dat ze samen kunnen bijdragen aan ontwikkelingen ten aanzien van de leefomgeving op sociaal vlak. ‘Er is een collectiviteitsgevoel, iedereen wil er wat van maken. In het begin waren er wel problemen, zoals wildplassers in de lift en niet-opgehaalde vuilnis. Je krijgt niet meteen het idee dat de prioriteiten van een projectontwikkelaar bij een prettige leefomgeving voor de bewoners liggen. Die opstartproblemen waren wel even schrikken voor de bewoners, ze moesten wennen aan de gedachte dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de eigen omgeving. Nu begint er cohesie te ontstaan.’

Ook op sociaal gebied kunnen in de Binckhorst nieuwe concepten uitgeprobeerd worden. Een voorbeeld is restaurant Rebelz, waar ex-gedetineerde vrouwen weer in het reguliere werkproces kunnen deelnemen. Meer groen kan ook helpen om de sociale functie te versterken, door bewoners hun eigen groenvoorziening te laten creëren. ‘Grijp de ontwikkeling van de Binckhorst aan om ook sociale en culturele verbindingen te leggen. Er lopen in de Binckhorst mensen met allerlei achtergronden rond, met verschillende talen en achtergronden. Het zou mooi zijn als er onder de mensen in de Binckhorst een nieuw bewustzijn ontstaat, een verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de sociale balans en het klimaat. En kijk ook naar verbindingen tussen wijken: hoe zorg je bijvoorbeeld voor een betere integratie tussen de Binckhorst en Laak? Een brug naar Laak zou in dat kader welkom zijn.’

Interview: Sabrina Lindemann en Susanne van der Kleij
Fotografie en redactie interview: Susanne van der Kleij

Beeld: blik van het balkon van Rolf en Michèle op de Binckhorst