Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

De Binckhorst gaat mogelijk al tussen 2020 – 2030 als een van 10 prioritaire Haagse Groene Energiewijken over op schone energie. Nadat in 2019 de Energietransitie visie Binckhorst in een aantal Ronde Tafels met een brede mix aan betrokken uit de Binckhorst is besproken (zie hier meer informatie), wordt momenteel gewerkt aan het wijkenergieplan (WEP) Binckhorst.

Het WEP bevat kaarten met beoogde bronnen en informatie over temperaturen in de Binckhorst, een fasering in de tijd en tips voor individuele vervolgactiviteiten.

De precieze invulling van het WEP hangt af van de definitieve planning en inhoud van het stadsbrede Stedelijk Energie Plan (SEP). In dit plan worden de belangrijkste ingrediënten van de strategie voor de hele stad beschreven om de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te zetten. Het concept SEP is via deze link in te zien.

In juni worden twee (digitale) Ronde Tafel sessies georganiseerd voor de deelgebieden Trekvlietzone en Binckhaven, als follow up voor soortgelijke Tafels in 2019, met als doel de lokale betrokkenen op de hoogte te brengen van de voortgang sinds 2019. Deelnemers uit de deelgebieden worden hiervoor binnenkort benaderd.