Uitnodiging digitale aftrap initiatief ‘BINCKS GROEN’op 14 oktober 20:00 uur

BINCKS GROEN’ zet zich in voor de vergroening van de Binckhorst, het bieden van een gezonde en prettige leefomgeving met minder hittestress en om bewoners en bedrijven hier concreet een rol in te kunnen laten spelen.

Tijd: woensdag 14 oktober 2020 om 20:00 – 21.30 uur met wethouder Hilbert Bredemeijer van de gemeente Den Haag (buitenruimte, groen, sport, onderwijs).

Als je het als bewoner(s) en ondernemer(s) voor het zeggen zou hebben, hoe ziet dan de openbare en collectieve buitenruimte van de Binckhorst in de toekomst eruit om daarin met opeenvolgende generaties gezond en met plezier te leven, werken, spelen, produceren, feesten, recreëren, verblijven, bewegen en te sporten? Stel dat je zou mogen dromen over hoe de buitenruimte van de Binckhorst eruit komt te zien, hoe ziet die ruimte er in die droom dan uit?

Deze en andere vragen komen in het initiatief ‘BINCKS GROEN’aan bod met het doel samen in de Binckhorst op concrete locaties aan de slag te gaan met de vergroening van het gebied door het creëren van een groene, gezonde, speelse, sportieve en klimaat adaptieve buitenruimte die uitnodigend is voor diverse doelgroepen (jong, oud, ondernemer, bewoner).

Je kan daarbij denken aan prettige groene ontmoetingsplekken, plekken om te spelen en te sporten en plekken met (eetbare) planten en struiken, (fruit of noten)bomen, water en/of een bijenlandschap. Daarbij kijken we naar groene netwerken die we met elkaar kunnen verbinden zodat er een grotere groene structuur ontstaat door de gehele Binckhorst heen. Een netwerk dat uitnodig om door de Binckhorst te kunnen wandelen en fietsen.

‘BINCKS GROEN’ is een bijzondere samenwerking die bestaat uit Provincie Zuid Holland, gemeente Den Haag, de ontwikkelaars Era Contour, Local, VORM, BPD, Stebru, AM, en I’M BINCK- hét platform van de Haagse Binckhorst

We beginnen met de aftrap op 14 oktober. Helaas hebben we in verband met de nieuwe coronamaatregelen moeten besluiten om de officiële aftrap van het initiatief ‘BINCKS GROEN’ door wethouder Hilbert Bredemeijer (buitenruimte, groen, sport, onderwijs) van de gemeente Den Haag samen met de andere betrokken bestuurders in klein gezelschap te laten plaatsvinden en later op dezelfde dag met jullie volledig digitaal in gesprek te gaan. Uiteraard tonen we dan ook de aftrap met de wethouder.

Op deze digitale interactieve aftrap waarvoor jullie van harte worden uitgenodigd komen onderwerpen aan bod als:

  • Het belang van een gezonde inrichting van de leefomgeving
  • Kan alles, of moeten we nog ergens rekening mee houden?
  • Het klimaat verandert, wat betekent dat voor de Binckhorst?
  • Wat zijn de wensen van huidige en toekomstige gebruikers?

Mee Doen?

Voel jij je betrokken bij de ontwikkeling van de Binckhorst, heb je wensen of ideeën over de inrichting van de buitenruimte en/of wil jij hier zelf iets in betekenen?  Laat het ons dan weten via info@imbinck.nl.

 

Globaal programma najaar 2020:

In de komende maanden organiseren we nog 4 bijeenkomsten met het doel om in december samen eerste concrete ideeën voor concrete plekken in de  Binckhorst te kunnen ontwikkelen.

De vervolgbijeenkomsten zijn (online) en zien er als volgt uit:

Digitale tour langs inspirerende voorbeeldprojecten in Den Haag

Maandag 2 november 20.00-21.30 uu

In deze bijeenkomst werden voorbeelden besproken van initiatiefnemers die zelf aan de slag zijn gegaan met het creëren van bijzondere groene plekken in de stad zoals de Stads Oase Spinozahof (centrum) , het  Cromvlietpark (Molenwijk) of de Buiten Leeft (Delft) en het De Groene Kaap (Rotterdam) . We keken hoe deze initiatieven tot stand zijn gekomen, wat daarvoor nodig was (organisatorisch en financieel), welke hobbels er genomen moesten worden en wat we daarvan kunnen leren voor de Binckhorst.

2x digitale kennis-werksessies

Maandagavond 9 november van 20.00-21.30 uur

Maandag 23 november van 20.00-21.30 uur

In deze twee bijeenkomsten willen we onze kennis over groen en klimaat verbreden aangevuld door onderwerpen die in de aftrap sessie op 14 oktober via de Mentimeter werden genoemd. Denk aan groen en de identiteit van de Binckhorst, tijdelijke natuur, stadslandbouw/producerende ecosysteemdiensten, (fruit en noten) bomen, bijenlandschap, wateropvang, koele plekken, …

Droom- en doesessie:

Woensdag avond 9 december van 20.00-21.30 uur

In deze sessie gaan we de opgedane kennis omzetten in concrete ideeën over een aansprekende  buitenruimte in de Binckhorst. Hoe gaan die ideeën eruit zien; welke vervolgstappen zijn nodig om tot concretisering over te gaan? Wat is de eerste concrete pilot op welke locatie in het gebied?

We verheugen ons op de vervolgbijeenkomsten waarin wij met jullie verder in gesprek gaan over thema’s die jullie belangrijk vinden om prettig in de Binckhorst te kunnen wonen en werken!

Contact: info@imbinck.nl