De regio Haaglanden heeft te maken met kwalitatieve en kwantitatieve uitdagingen in het technisch vmbo. Om een duurzame samenwerking tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven op te zetten, zijn er voor Sterk Techniekonderwijs vijf programmalijnen ontwikkeld en is onder andere een samenwerkingsintentie met de Binck  PraktijkAcademie getekend.

 

Harrie Ozinga licht in een interview op de website van Sterk Techniekonderwijs toe waarom de intentie is ondertekend en wat de plannen zijn.