BAM heeft een overeenstemming bereikt met de gemeente Den Haag over stopzetting van de activiteiten van de Haagse Asfaltcentrale, die door BAM Infra wordt geëxploiteerd op het industrieterrein Binckhorst. Dit maakte de bouwer op donderdag 26 november bekend.

De Haagse Asfaltcentrale zal uiterlijk 31 december 2021 de productie van asfalt op deze locatie beëindigen. Voor het beëindigen van de activiteiten ontvangt BAM een vergoeding, al werd niet bekendgemaakt hoe hoog de vergoeding is.

Gebiedsontwikkelaar AM, dat onderdeel is van BAM, heeft tevens een intentieovereenkomst met de gemeente Den Haag gesloten. De partijen hebben de intentie samen te werken aan de totstandkoming van een plan voor de ontwikkeling van ten minste 400 woningen en de daarbij vereiste werkgerelateerde functies in het gebied. Realisatie daarvan is beoogd vanaf 2025, mits de gewenste doorontwikkeling van de Binckhorst gestalte krijgt.

Lees hier het volledige artikel op de website van beurs.nl