Den Haag trekt de komende jaren 300 miljoen euro uit voor de verbetering van de bereikbaarheid van de stad. Dat geld gaat onder meer naar aanpassingen van de sporen en perrons vanwege de komst nieuwe trams (35 miljoen), de nieuwe railverbinding van Scheveningen via de Binckhorst richting Zoetermeer (125 miljoen), verbetering van de tramlijn richting Leyenburg (25 miljoen) en het aanpakken van fietsroutes (40 miljoen).

Dat staat in de definitieve verdeling van het geld dat vrijkwam na de verkoop van de aandelen in Eneco dat beschikbaar is voor mobiliteit. Wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) maakte bekend naar welke projecten de 296,8 miljoen gaat. Het is vooral bestemd voor fiets, hoogwaardig en snel openbaar vervoer en het verbeteren van de verkeersveiligheid. ‘Door daarin te investeren, zetten we in op een leefbare, bereikbare en veilige stad voor de Hagenaars van nu en voor toekomstige generaties’, zegt de wethouder.

Het geld en de ingrepen zijn wat hem betreft noodzakelijk. Hij wijst erop dat Den Haag de komende jaren fors groeit. Daardoor wordt het verkeer drukker in de stad. In het verkeer, op straat. ‘We willen dat onze stad de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dus geven we ruim baan aan de fiets, maken we sprongen met het ov en geven we ruimte aan schoon vervoer en verbeteren we ook de doorstroom van het autoverkeer.’

Binckhorst

Het grootste deel van het bedrag gaat de bereikbaarheid van de Binckhorst en een betere verbinding tussen Scheveningen en Zoetermeer: de Koningscorridor. Hiervoor reserveert Van Asten 125 miljoen euro. Recent werd bekend dat ook het Rijk en omliggende gemeenten hieraan gaan bijdragen. Daardoor is nu driekwart van het benodigde budget binnen. Nog eens 39 miljoen gaat naar een betere ontsluiting van de Binckhorst.

Voor de aanschaf van trams is 35 miljoen euro beschikbaar. Dat is nodig omdat in 2026 de laatste beige-rode tam wordt vervangen door gloednieuwe exemplaren, met een lage vloer. Daarvoor moeten op sommige plekken in de stad ook sporen en perrons worden vervangen. Dat betaalt de metropoolregio maar voor een deel. Een ander deel wordt door de stad betaald.

Lees hier het volledige artikel op de website van Omroep West.