In de kennis-werksessies van Bincks Groen op woensdag 11 en maandag 23 november 20.00-22.00 uur hebben we onze bestaande kennis over onderwerpen als Groene daken / Eetbaar Groen / Community Groen irt beheer / Water en Groen in de Binckhorst /Inspanning en ontspanning in het groen / Tijdelijk groen / Identiteit Binckhorst en rauw groen  in kaart gebracht en met elkaar gedeeld. Hierbij lieten we ons inspireren en helpen door deskundigen en met voorbeelden uit de praktijk. Doel van deze sessies was om te komen tot eerste ideeën voor vergroeningsmogelijkheden in de Binckhorst. Deze ideeën werden op 9 december verder aangescherpt om te komen tot concrete pilots die we in 2021 kunnen gaan realiseren.

Thema’s die we bespraken op 11 november 2020:

Inspanning en ontspanning in het groen

In de Binckhorst vindt je nu al plekken die gebruikt worden voor buitensport activiteiten. Van bootcamps tot suppen op het water. Hoe kan dat in de toekomst nog meer worden uitgebreid en verbonden aan een grotere groene structuur in de Binckhorst? Te denken valt aan een rondje hardlopen door het gebied, een buiten-gym, maar misschien ook meubilair in de buitenruimte dat naast de functie om erop te zitten ook geschikt is om mee te stretchen? Bewegen is ook belangrijk voor de werknemers van de bedrijven en de bewoners: een lunchwandeling, de hond uitlaten, even een frisse neus halen. Hoe kunnen we dat in de Binckhorst faciliteren, en op z’n Binckhorst’s? Wat heb je daarvoor nodig en waar moet het groen dan aan voldoen?  Praktijkdeskundige: Jack Duyst, BodyBoxx (Mooof) en Jordan van Heusden CrossFit (Binck36)

Tijdelijk groen

In de huidige Binckhorst kan het ‘s zomers erg warm worden door de stenige omgeving; het is officieel een zogenoemd hitte-eiland. In de Binckhorst zullen in de komende jaren nog veel braakliggende terreinen zijn en plekken die wachten op een permanente inrichting. Tijdelijk groen kan in deze tussentijd een uitkomst bieden om toch al iets te kunnen gaan doen aan de hittestress in het gebied. Daarmee verhoog je ook de levenskwaliteit van de huidige bewoners en ondernemers in de Binckhorst. Maar hoe kan dat eruit zien? Denken we dan aan mobiele moestuinen, plantenbakken, of zaadbommen? Of iets heel anders? Hoe ziet dat eruit als de tussentijd een dag, maand, jaar of jaren in beslag neemt? In deze sessie verkennen we de mogelijkheden voor de Binckhorst. Praktijkdeskundige: beeldend kunstenaar Annechien Meier, Laboratorium voor Microklimaten

Bijenlandschappen

We gaan met elkaar in gesprek over concrete locaties in de Binckhorst om bijenhotels te plaatsen. We hebben er minimaal 5 in de aanbieding! We onderzoeken samen wat de ‘bezoekers’ van het bijenhotel, niet alleen bijen maar ook andere insecten, nog meer in hun directe en nabije omgeving nodig hebben, naast alleen de ‘overnachting’ in het hotel. Daarna gaan we op zoek naar concrete plekken in de Binckhorst die aan deze randvoorwaarden voldoen en dus in aanmerking komen om de bijenhotels te plaatsen. Dat hoeft niet alleen in het openbaar groen te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld in de binnen- of daktuinen van bewoners en bedrijven. Praktijkdeskundige onder ander:Stadsecholoog Marten vd Hoorn, 

Rauw Groen

De Binckhorst is een oud industrie- en bedrijventerrein met een sterke identiteit. Dit gebied transformeert in de komende jaren tot een nieuwe stedelijke wijk waar naast de oude en nieuwe bedrijvigheid ook mensen komen wonen. Dat betekend dat de buitenruimte van het gebied zal gaan veranderen, van doorgaanswegen, restruimtes en plekken voor productie naar plekken waar het ook fijn is om te zitten in een groene omgeving, te genieten van het water, en ook om er doorheen te kunnen wandelen, hardlopen, fietsen, te sporten en spelen. Maar hoe kunnen we de identiteit van het gebied, die juist de aantrekkingskracht is van de Binckhorst, mee laten ontwikkelen naar de toekomst?  Kan de vergroening daar een rol in spelen en de identiteit versterken? Wat beteken dat in de praktijk en over wat voor soort groen hebben we het dan? Praktijkdeskundige: Marleen Buizer

Thema’s die we bespraken op 23 november:

Eetbaar en productief Groen

Voedselbossen, eetbare natuur en groene schoolpleinen met plukfruit. De wens om meer in contact te zijn met de natuur en om beter te weten waar ons voedsel vandaan komt uit zich in vele initiatieven; van moestuinen tot meer groen in de buurt waarbij bewoners vaak zijn betrokken. Maar hoe kan eetbaar Groen eruit zien in de Binckhorst? Wat zijn concrete ideeën en wensen van de (toekomstige) bewoners en ondernemers in het gebied? Aan wat voor soort planten en bomen moet je überhaupt denken als je het over het opzetten en onderhouden van eetbaar groen in de Binckhorst hebt? En kan een groen netwerk van de zogenaamde Binckplekken een rol spelen voor het eetbare groen?  Tom Voorma, de specialist op het gebied van stadslandbouw van de gemeente Den Haag licht een en ander toe met inspirerende voorbeelden. Daarna is het woord aan de deelnemers. We eindigen met een gezamenlijke pitch die input is voor de sessie op 9 december. Praktijkdeskundige Tom Voorma, stadslandbouw van de gemeente Den Haag

Community groen van ontwikkelen tot beheer

Op welke manier kunnen we de buitenruimte van de Binckhorst een rol laten spelen in het verbinden van zowel de nieuwe bewoners onderling alsook met de ondernemers in en de ontwikkelaars van het gebied?  Wat is daarvoor nodig en kan de vergroening en het beheer van de Binckhorst daar een rol in spelen? Aan de hand van de ervaringen van de StadsOase Spinozahof in het centrum van Den Haag licht praktijkdeskundige Sacha Winkel toe hoe zij op zeven jaar geleden op een braakliggende locatie is begonnen met het creëren van een bijzondere ontmoetingsplek die nog steeds een aantrekkende werking heeft op jong en oud uit de omgeving. Hier wordt samen gegeten, gelachen, gedanst en ontspannen. Over de tijd is hier een community gegroeid die samen geniet van deze groene oase midden in de stad.  In deze kennis- en werksessie gaan we op zoek naar de ingrediënten die een basis kunnen creëren voor het ontwikkelen en beheren van zo’n bijzondere ontmoetingsplek  in de Binckhorst. Praktijkdeskundige Sacha Winkel

Water en Groen in de Binckhorst 

Met de warmere zomers en hevigere regenbuien is het belangrijk dat de Binckhorst zich kan aanpassen aan de veranderingen in het klimaat. Voldoende groen kan overtollige regenval opvangen, schaduw bieden tijdens warme dagen en daardoor ook de temperatuur naar beneden brengen. In de huidige Binckhorst kan het ‘s zomers erg warm worden door de stenige omgeving; het is een zogenoemd hitte-eiland. Met wat voor concrete interventies kunnen  we de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige bewoners en ondernemers in de Binckhorst verbeteren? Hoe kunnen we komen tot een klimaatadapatieve buitenruimte waar ook ruimte is voor recreatie, werken, het versterken van de biodiversiteit en meer mogelijkheden voor waterbergingen. Praktijkdeskundige: Tom Wierts, OKRA (Waterfrontpark) en Eline van Staalduinen, gemeente Den Haag

Groene daken

Gezien de buitenruimte in de Binckhorst schaars is zijn daktuinen interessant. We kunnen daarmee het oppervlak voor groen in de Binckhorst vergroten. In veel nieuwe bouwprojecten zijn daktuinen daarom ook geïntegreerd. Natuurinclusief bouwen is inmiddels verplicht. Maar stel je bent een ondernemer of bewoner in het gebied en je zou je eigen dak willen vergroenen, wat komt daar eigenlijk bij kijken? Waar moet de dakconstructie aan voldoen? Welke planten kun je überhaupt op een dak zetten en hoe doe je dat met het water? Wil je in deze daktuin ook kunnen verblijven of is het voornamelijk voor klimaatdoeleinden?  Praktijkdeskundige: Esther Wienese

Meer info over Bincks Groen

Op 14 oktober heeft de officiële aftrap van het initiatief Bincks Groen plaatsgevonden door wethouder Hilbert Bredemeijer, gemeente Den Haag. Een traject waarbij de gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, I’M BINCK -hét platform van de Haagse Binckhorst, en projectontwikkelaars ERA Contour, Local, VORM, BPD, AM en Stebru de handen ineen slaan om de uitdaging op te pakken om te komen tot een aantrekkelijk leefklimaat voor wonen en werken in de Haagse Binckhorst. Hoe zou de Binckhorst eruit zien als we de verblijfskwaliteit op één zetten? In een reeks van vijf bijeenkomsten zijn we met alle hierboven genoemde partijen en samen met (toekomstige) bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hiermee aan de slag gegaan.