Er zijn veel reacties binnengekomen bij de Citizen Science groep LV2 (Lucht Voor Leidschendam-Voorburg) op het bericht dat er metingen aan luchtkwaliteit zouden starten in Voorburg-West. LV2 is voor het doen van metingen geheel afhankelijk van vrijwilligers die bereid zijn hun tuin of gevel ter beschikking te stellen om meetapparaatjes op te hangen. Er meldden zich meer dan 20 vrijwilligers aan voor de nieuwe meetcampagne.

Het bericht dat er nieuwe metingen in Voorburg-West zouden beginnen heeft in verschillende kranten gestaan: LV2 gaat, gesteund door de gemeente, een aantal metingen doen in Voorburg-West en hangt daarvoor op verschillende locaties sets met Palmesbuisjes op.

Palmesbuisjes bevatten een chemische stof, die gevoelig is voor stikstofdioxide – zeg uitlaatgassen -, die daardoor in de loop van een paar weken verandert. LV2 hangt de buisjes op voor een periode van vier weken, waarna de buisjes verwisseld worden voor nieuwe, en de oude worden dan in een gespecialiseerd laboratorium doorgemeten. Resultaat per meetstation één meetwaarde per vier weken, die de luchtkwaliteit aangeeft. Aanleiding voor de meetcampagne: de veranderingen bij de Binckhorst en de opening van de Victory Boogie Woogietunnel.

Een belangrijke factor: vrijwilligers met woningen op de gewenste meetlocaties moesten gevonden worden. De meetlocaties moeten per voorkeur op de knelpunten liggen – kruisingen in de buurt van de verkeersaders en verkeersknooppunten waarvan men kan verwachten dat de verkeerslast zal veranderen – de wegen van de Binckhorst naar Oud Voorburg en naar Rijswijk via Voorburg-West. Ook de buurt waar Park Leeuwenberg uitkijkt naar de mond van de tunnel zou wel eens interessant kunnen zijn.

Er kwam een overvloed van reacties op de berichten dat metingen zouden beginnen. LV2 kon kiezen uit maar liefst 26 locaties, waarvan 23 in het gebied in en bij Voorburg West dat het doel was van de meetcampagne. Er moest gekozen worden: de ligging aan de verkeersaders waar verandering in de verkeersstromen te verwachten was en de afstand tot belangrijke kruispunten waren de belangrijkste criteria voor de selectie van de acht uiteindelijke locaties.

Op donderdag 14 januari is de eerste set buisjes geplaatst. Over vier weken worden deze vervangen en gaan de oude buisjes naar het laboratorium. Weer vier weken later kan men publicatie van deze resultaten verwachten: meetpunten die zichtbaar zullen worden gemaakt op de RIVM website samenmeten.rivm.nl. Weer vier weken later komt de volgende verzameling meetpunten, en zo twee jaar lang.

Lees hier het artikel op de website van Krantje Online.