De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg is blij met het kritische advies van de Commissie voor de Mer (milieu-effect-rapportage) op het project ‘Verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst’, waarin een lightrail is voorzien, dwars door Voorburg-west.

In dit project wordt een nieuwe woonwijk in de Binckhorst gebouwd, waarbij de bewoners zoveel mogelijk met het OV reizen. Er wordt voorzien in een nieuwe lightrail-tram, die dwars door Voorburg-west zal gaan, via het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan naar de Geestbrugweg en via de Westenburgstraat (Opa’s veldje) naar station Voorburg. In haar advies op dit project onderschrijft de Commissie voor de Mer de zorgen van de diverse bewonersorganisaties in Voorburg-west, namelijk dat niet wordt onderbouwd waarom alleen is gekeken naar een tracé door Voorburg-west, dat de effecten van de lightrail-verbinding op Voorburg-west niet zijn berekend en dat onvoldoende wordt onderbouwd hoe de ambitieuze mobiliteitsdoelen hiermee worden gehaald.

De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg bestaat uit zo’n 60 bewoners van woningen rond de Voorburgse Binckhorstlaan en achterliggende wijken. Zij heeft in een brief de gemeenteraad gevraagd de adviezen van de Commissie voor de Mer over te nemen en met de Commissie in gesprek te gaan over de nu op te stellen milieu-effect-rapportage. Leidschendam-Voorburg is één van de gemeenten met bevoegd gezag in dit project en moet dus instemmen met het besluit over de lightrail-verbinding.

Lees hier het artikel op de website van Het krantje online.