Na een bouwperiode van twee jaar leverden BPD Gebiedsontwikkeling, Local en projectontwikkelaar & bouwer VORM op, een parkeergarage met klimaatadaptieve dektuin en 46 energieneutrale herenhuizen op in deelproject Binck Plaats in Den Haag.

Met de oplevering van de woningen komt de Haagse Binckhorst verder tot leven. Binck Eiland is het eerste gebied op de stadsuitbreidingslocatie de Binckhorst waar gewoond kan worden. Bij de transformatie van Binck Eiland wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het duurzame karakter van de woon-, werk- en leefomgeving. Binck Plaats is een energiezuinige, gezonde en leefbare woonwijk die klaar is voor de toekomst.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van VORM.