Het definitief ontwerp van het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag aan de Supernovaweg in de Binckhorst is klaar. Volgens de aangepaste planning neemt de politie het nieuwe pand, waarin zo’n 2.200 politiemedewerkers komen te werken, medio 2024 in gebruik.

De oplettende kijker valt het direct op: de kenmerkende toren die in het ruim anderhalf jaar geleden gepresenteerde voorlopig ontwerp stond, is verdwenen. Dit is het gevolg van enkele grote wijzigingen die in de tussenliggende periode zijn doorgevoerd, veelal op aangeven van en in overleg met de zogenoemde gebruikersgroepen. In deze gebruikersgroepen denken politiemedewerkers van de verschillende onderdelen die in het toekomstige hoofdbureau komen te werken mee.

Zo is in het definitief ontwerp enerzijds ruim vijfhonderd vierkante meter extra vloeroppervlak erbij gekomen voor onder toekomstige personele uitbreidingen. Anderzijds zijn ruim driehonderd parkeerplaatsen uit het pand weggehaald. Deze komen in een nog te bouwen parkeergarage op de plek van het oude politiepand aan de Wegastraat 44, een paar honderd meter verderop. Deze toekomstige parkeergarage wordt overwegend gebruikt als parkeergarage voor de politie. In het pand komt ook een passage die een verbinding vormt tussen de Wegastraat en de Orionstraat. Tot slot komen er op de begane grond van deze garage enkele bedrijfsruimtes die zijn bedoeld voor servicegerichte bedrijven. Hierover volgt later meer informatie.

Alle doorgevoerde veranderingen hebben de planning wel bijna een half jaar opgeschoven. Naar verwachting neemt de politie-eenheid Den Haag het nieuwe pand in het voorjaar van 2024 in gebruik, een klein half jaar later dan in eerste instantie gepland. Nu het definitief ontwerp klaar is, wordt ook de binnenzijde van het gebouw in het zogenoemde technisch ontwerp vastgelegd en begint op korte termijn de aanbesteding voor de aannemer.

Lees hier meer over het ontwerp van het nieuwe hoofdbureau.