Alle Hagenaars kunnen dit jaar en volgend jaar een gratis boom krijgen van de gemeente. De bedoeling is dat er op die manier veel meer groen bij komt op grond die geen eigendom is van de stad. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van Den Haag voert daarmee een initiatiefvoorstel van GroenLinks uit. ‘Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland’, zegt fractieleider Arjen Kapteijns. ‘Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.’

Hij diende het voorstel om de stad bomen te laten uitdelen al twee jaar geleden in. Het idee erachter is dat de gemeente Den Haag bekend staat om het groene karakter, maar dat er ook wijken zijn waar dat veel minder het geval is. Bovendien is Den Haag een van de meest dichtstbevolkte steden van ons land en komen er nog eens heel veel mensen bij.

Tijd voor meer groen dus, vindt hij. Maar dat blijkt lastig omdat er nauwelijks geschikte plekken zijn. Dat komt omdat de gemeente eigenaar is van ‘slechts’ de helft van de grond in de stad. En in of op die grond is vaak niet al te veel ruimte meer. ‘In de meeste wijken wordt de openbare ruimte opgeslokt door parkeerplaatsen, stoepen en ondergrondse afvalcontainers. En dan is het onder de grond vaak ook nog een drukte van jewelste met riolering, kabels en leidingen die een ogenschijnlijk mooie plaats voor een boom toch ongeschikt maakt’, staat in het voorstel van de partij.

Vandaar het plan om buiten de grond van de gemeente op zoek te gaan naar goede plekken voor bomen. Daar komen de particulieren, bedrijven en verenigingen in beeld. Kapteijns: ‘Een voordeel van het planten van bomen op particuliere grond kan zijn dat bomen hier vaak meer ruimte hebben en iets verder van wegen of bebouwing afstaan waardoor zij beter kunnen groeien en langer blijven leven.’

Lees hier het volledige artikel op de website van Omroep West.