In 2021 viert Stichting I’M BINCK haar jubileum. Samen met alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Binckhorst en in het bijzonder natuurlijk met de ondernemers en inmiddels ook bewoners zet I’M BINCK zich al 10 jaar in voor een authentieke, circulair en inclusieve Binckhorst. I’M BINCK dankt dan ook iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen!

Wij trappen het jubileumjaar af op woensdag 3 maart met de Ronde Tafel over ‘(betaalbare) ruimte voor werken in de stad’.

Houd de agenda van onze website en onze Facebookpagina in de gaten voor meer jubileumactiviteiten.