Dit jaar wordt er gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor de Begraafplaats- en Spoorboogzone. De ontwikkelstrategie is een uitwerking van Made in Den Haag en moet duidelijk maken hoe dit gebied tot ontwikkeling zal komen.

De uiteindelijke strategie moet meer duidelijkheid geven voor zittende ondernemers en kansen achterhalen voor de toekomst van dit stuk Binckhorst. Hoe moet dit gebied er uitzien? Wat is een hoogstedelijk productief milieu? En hoe verhoudt de werkfunctie zich tot andere functies in het gebied? Kortom, een hoop vraagstukken die de gemeente niet alleen wil oplossen, maar waar input vanuit het gebied voor nodig is.

Voelt u zich verantwoordelijk voor de toekomst van dit gebied, heeft u ideeën over de bedrijvigheid en economie van de toekomst of heeft u een kritische houding ten aanzien van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan via binckhorst@denhaag.nl.