De afgelopen maanden hebben inwoners uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk veel vragen gesteld over de Verkenning naar een snelle, frequente openbaar vervoer (OV) verbinding over de Binckhorst naar station Voorburg en Rijswijk-Delft. Er zijn vragen over waarom zo´n OV verbinding nodig is, en ook over mogelijke andere tracés dan de drie tracés die nu onderdeel uitmaken van het onderzoek1 : • tracé via de Binckhorstlaan en de Maanweg richting station Voorburg; • tracé via Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan richting station Voorburg; • tracé via Binckhorstlaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft.

De initiatiefnemers voor de Verkenning zijn de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie en Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zij werken samen aan de Verkenning in de projectorganisatie MIRT-Verkenning CID-Binckhorst. De initiatiefnemers nemen de vragen en signalen vanuit de omgeving zeer serieus. De afgelopen weken is daarom zorgvuldig onderzocht hoe en waarom in het verleden gekomen is tot de nu voorliggende tracés. Ook is onderzocht waarom andere mogelijke tracés afgevallen zijn.

Op woensdag 2 juni zijn de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek in een bestuurlijk overleg gepresenteerd aan de bestuurders van de initiatiefnemers en de wethouder Mobiliteit van de gemeente Rijswijk. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is, dat over de afweging van verschillende tracés onvoldoende vastgelegd is. Omdat de bestuurders uiterst zorgvuldig om willen gaan met de belangen van alle betrokkenen in het gebied, hebben ze besloten dat de afweging van de verschillende mogelijke tracés alsnog moet plaatsvinden.

Lees hier het volledige artikel op de website van Groot Rijswijk.