PERSBERICHT

Datum 30 juni 2021

Publicatie Het schuurt in de Haagse Binckhorst – Bewoners en ondernemers over de ontwikkeling van een woon-/ werkgebied

Het voormalige Haagse industrieterrein de Binckhorst transformeert tot een werk-woongebied met 5000 woningen. Veel bedrijven in het gebied vrezen de toenemende druk van de woningbouwvraag op de ruimte voor de bedrijvigheid. Maar in de stad hebben we zowel het wonen als ook het werken nodig. Hoe vinden we een evenwicht?

Op 29 juni overhandigde I’M BINCK – hét onafhankelijke platform bij VIVRE wijnbar van de Haagse Binckhorst – aan wethouder stadsontwikkeling Anne Mulder de publicatie Het schuurt in de Haagse Binckhorst, waarin nieuwe bewoners en ondernemers aan het woord komen over de Binckhorst. De bewoners over hun keuze voor het gebied als woonplek en de ondernemers over de verandering die de komst van de bewoners met zich meebrengt voor hun bedrijf. Deze interviews geven een unieke inkijk hoe bewoners en ondernemers tegen elkaar aankijken.

Een belangrijke reden die de bewoners noemen om voor een industrie- en bedrijventerrein in transitie te kiezen is juist die bedrijvigheid. Dat geeft een gevoel van dynamiek en rauwheid die men niet in een ‘gewone’ woonwijk vindt. In de Binckhorst mag het best een beetje schuren. De publicatie toont dat een combinatie van werken en wonen ook op andere vlakken meerwaarde heeft. Denk aan de kwaliteit openbare ruimte, groen en voorzieningen: verbeteringen van de leefomgeving die het gevolg zijn van de komst van de bewoners. Daar profiteren niet alleen de bewoners van. Betere openbare ruimte en voorzieningen verbeteren ook het vestigingsklimaat voor bedrijven.

De ontwikkeling van de Binckhorst is nog in volle gang. Dat betekent dat er nog veel te wensen is, zowel voor bewoners als voor ondernemers. Met deze publicatie laat I’M BINCK zien welke kansen er liggen om gezamenlijk verder te bouwen aan een stevig fundament voor een succesvolle gebiedsontwikkeling.

Bekijk hier de digitale publicatie

Publicatie kopen? Dat kan! Neem voor meer info contact op met Sabrina Lindemann via info@imbinck.nl