De initiatiefnemers van de MIRT verkenning naar hoogwaardig OV op de Binckhorst willen dit najaar een intentieverklaring ondertekenen om de samenwerking te bekrachtigen en commitment naar elkaar toe uit te spreken. Dit is ook voor de inwoners van Rijswijk van belang.

Wethouder Astrid van Eekelen van Leidschendam-Voorburg zegt hierover: “De verkenning naar het OV is momenteel in volle gang. Deze zomer hebben we zes tracés gekozen die nu verder worden onderzocht, op bijvoorbeeld nut en noodzaak en de effecten op de omgeving en het milieu”.

“Ook werken we sinds ruim een half jaar samen met het Platform waarin vertegenwoordigers van omwonenden en andere belanghebbenden actief zijn. In het eerste kwartaal van 2022 hopen we een voorlopige voorkeur voor één tracé te kunnen uitspreken. Eind 2022 willen we een definitief besluit nemen dat dan ook nog aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. In de Intentieverklaring spreken we samen dat voornemen uit.”

Lees hier verder op de website van het Voorburgs Dagblad.