De gemeenteraad van Den Haag moet binnen een half jaar het ‘Omgevingsplan Binckhorst’ op enkele onderdelen aanpassen. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 november 2021.

De gemeente Den Haag wil de wijk Binckhorst, die bekendstond om zijn industrie, bedrijven en kantoren, stap voor stap ontwikkelen tot een stadswijk waar wordt gewoond en gewerkt. Tegen het nieuwe omgevingsplan zijn tien ondernemers uit de Binckhorst in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij vrezen dat het omgevingsplan en de transformatie naar de nieuwe stadswijk hun bedrijfsvoering zal beperken en in de weg zal staan aan hun eigen uitbreidingsplannen.

In het omgevingsplan is bijna de hele Binckhorst aangewezen als zogenoemd ‘transformatiegebied’. Daarbij heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om geen aparte bedrijfsbestemmingen op te nemen met een beschrijving van de bedrijvigheid die daar is toegestaan. Binnen het transformatiegebied zijn uiteenlopende activiteiten mogelijk. Dit biedt initiatiefnemers zoveel mogelijk ruimte om de nieuwe stadswijk te ontwikkelen. Deze nieuwe manier van planologie loopt vooruit op de Omgevingswet, die medio 2022 in werking zou moeten treden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat deze manier van planologisch inrichten van de Binckhorst niet in strijd is met de rechtszekerheid. In het plan is namelijk vastgelegd dat de bestaande bedrijven in de Binckhorst hun activiteiten, die zijn opgesomd in een tabel in het omgevingsplan, ongehinderd mogen voortzetten en uitbreiden.

Lees hier verder op de website van Nieuwbouwwijzer.