De complete oppositie in de Haagse gemeenteraad is het vertrouwen verloren in de verhuizing van de prostitutie uit de Geleenstraat en Doubletstraat naar een driehoek op de rand van de Binckhorst. Ook binnen de coalitie neemt het verzet toe: D66, GroenLinks, CDA en PvdA hebben twijfels over de haalbaarheid van de plannen.

De steun voor een voorstel om per direct te stoppen met het nog verdere onderzoeken naar de verplaatsing van de prostitutie is groot, bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarmee doorgaan is ‘heilloze exercitie’, vinden de partijen. Vooral om dat zo’n verhuizing aanzienlijke financiële risico’s zou opleveren voor de gemeente. Bovendien blijkt uit eerdere studies dat het draagvlak onder exploitanten van de ramen en de sekswerkers zelf laag is.

Het stadsbestuur wil echter toch nog meer onderzoeken uitvoeren, zodat nog helderder wordt wat bijvoorbeeld de financiële en juridische gevolgen zijn van een eerste verkenning van bouwer Heijmans. ‘Het is nog te vroeg voor een go of no go’, aldus wethouder Anne Mulder. Hij erkent ook wel dat het scenario dat er nu ligt risico’s kent. ‘Maar dat vraagt om verdere onderzoeken. Volgens de wethouder kennen de plannen voor verhuizing ook grote voordelen. Zou zouden de sekswerkers in het erotisch centrum in de driehoek tussen de sporen meer ruimte krijgen dan hun huidige kleine kamertjes. Mulder: ‘Dit is een unieke kans, die ervoor zorgt dat de sekswerkers een plek krijgt die voldoet aan hun eisen. Dit gaat hun arbeidsomstandigheden echt verbeteren.’

Lees verder op de website van Omroep West.