Een ‘unieke afvaloplossing’ zou ze zijn beloofd, maar bewoners van de Binck Plaats ‘willen eigenlijk wat een groot deel van Den Haag al heeft’: ondergrondse restafvalcontainers (oracs). Bewoners zeggen echter van het kastje naar de muur te worden gestuurd en hebben een brief gericht aan burgemeester Jan van Zanen. ‘We zijn ten einde raad’, zegt bewoner Ebru van Schie Akdag in Bob Staat Op.

Door een communicatiefout tussen bouwers en de gemeente zou het wooncomplex op de Binckhorst geen degelijke afvalplaats hebben en voor het alternatief, ‘een groot houten bouwwerk waar allemaal afvalbakken in staan’, zouden de bewoners zelf financiële zorg moeten dragen. ‘Het zou in principe toegankelijk zijn voor iedereen, en dan zouden wij daar financieel verantwoordelijk voor moeten zijn? Dat vinden we niet eerlijk’, aldus Ebru.

In de eerste instantie zou de gemeente de bouwers van het complex opdracht hebben gegeven om een afvalplek in de parkeergarage te plaatsen. ‘Maar dit zijn ze vergeten door te geven en daarop dachten de bouwers weer dat we dan wel oracs zouden krijgen. Maar nu wil de gemeente dat weer niet.’

Lees verder op de website van Den Haag FM.