Weer een nieuw jaar in de ontwikkeling van De Binckhorst Den Haag. Er zal veel gebouwd worden. Stichting I’MBINCK zet ondertussen in op het vergroenen van de openbare ruimte en aantrekkelijke looproutes. Dit doen we samen met Gemeente Den Haag – o.a. in de citydeal Platform Ruimte voor Lopen -, vastgoedpartijen, ondernemers en bewoners voor alle gebruikers van het gebied. Ook positioneren we het gebied als leerwerk lokaal van de stad samen met vele onderwijsinstellingen.

Namens het bestuur – Sabrina Lindemann, Irmgard Bomers, Hans Buurman, Victor de Vries, Susanne van der Kleij, Herman Tijsen, Helen Land, Harrie Ozinga – wens ik iedereen voor De Binckhorst Den Haag een mooi 2022 en we begroeten je graag bij een van onze activiteiten.

Actief bijdragen: kijk op www.imbinck.nl/partners/