City Deal Ruimte voor Lopen

De gemeente Den Haag en I’M BINCK gaan in 2022 een pilot uitvoeren als eerste stap in het realiseren van een aantrekkelijk, groen netwerk van looproutes in de Binckhorst. Dat is de uitkomst van het atelier Lopen in de Binckhorst, dat op 12 januari digitaal heeft plaatsgevonden, in het kader van de City Deal Ruimte voor Lopen. Zo’n 20 deelnemers van de gemeente Den Haag en uit de Binckhorst hebben hun gedachten laten gaan over hoe en waar te beginnen om te komen tot een betere beloopbaarheid en loopbeleving in de Binckhorst.

Allereerst werd het onderwerp lopen vanuit drie verschillende invalshoeken gepresenteerd: Victor de Vries van Repro- van de Kamp vertelde over zijn ervaringen als gebruiker van het gebied, Jerryt Krombeen van de gemeente Den Haag gaf een stedenbouwkundige visie op de Binckhorst en Frans Botma, eveneens van de gemeente, bekeek de Binckhorst in het licht van de plannen rondom het Central Innovation District. Vervolgens hebben de deelnemers kansen en ideeën verkend voor specifieke locaties, op korte en lange termijn. Gezamenlijk is besloten om in een pilot de eerste schakels van een groen loopnetwerk in de Binckhorst aan te leggen. De locaties die in de pilot aangepakt worden zijn de omgeving van de CarWeide en de kade van de Trekvliet bij de geplande onderdoorgang onder de Mercuriusweg. Wordt vervolgd! Voor de liefhebbers komen de highlights van het atelier nog beschikbaar als podcast.

Organisatie: Susanne van der Kleij (I’M BINCK) Sarah Rach, gemeente Den Haag,  Albertina Rama, stagiaire van de HHS bij de gemeente Den Haag

Korte update: inmiddels zijn we 3 maanden verder en werkt I’M BINCK i.s.m  Urban Sync  ( kwartiermaker van de CarWeide )  aan de eerste groene gevels en verbindingen in de omgeving van de CarWeide…