Een beetje Hagenees kent Binckhorst als bedrijventerrein. Maar straks staan er meer dan 10.000 woningen, kantoren, winkels, scholen en horeca. Net zo vooruitstrevend zijn de duurzame ambities van Den Haag. De gemeente wil een wijk met een klimaatneutrale én betaalbare energievoorziening. Met maximaal gebruik van duurzame energiebronnen in de ondergrond en omgeving. CEO Hans Meurs van projectontwikkelaar VORM en Martijn van der Zande, Commercieel Directeur Eneco Warmte & Koude pakten samen de duurzame handschoen op.

Hans werd direct enthousiast van het project in de Binckorst: “Op een locatie waar je eerst alleen bedrijven zag, kun je straks goed wonen én werken. Echt een transitie van een gebied. En daar gaat de energietransitie naadloos in mee natuurlijk.”

Martijn: “Het team bedacht een ronduit innovatieve oplossing; het collectieve BinckNet®. Het eerste lokale warmte- en koelnet van Nederland waarbij we de bestaande warmtenet-infrastructuur ombouwen en uitbreiden. Met als resultaat een nieuw thermisch smart grid.” Maar dat is zeker niet het enige bijzondere. Martijn: “Normaal is het water in een warmtenet zo’n 70 graden Celsius. Wij brengen dat in het BinckNet stapsgewijs terug tot ongeveer 55 graden. Daardoor kunnen we het BinckNet ook voeden met, bijvoorbeeld, energie uit het oppervlaktewater van het Trekvliet kanaal of een lokale drinkwaterberging.”

Het water gaat met warmteleidingen door de wijk. Een collectieve, all-electric warmtepomp verwarmt het water tot zo’n 55-65 graden. Martijn: “Perfect voor tapwater. De warmte en koude verdelen we vraaggestuurd uit een Warmte en Koude Opslag op zo’n 100-150 meter diep. En we werken hier met clusters van gebouwen. Met een gebouw-gebonden systeem waren de kosten drie keer zo hoog geweest.”

Lees hier verder op de website van Cobouw.