In de Binckhorst zitten van oudsher veel MKB-bedrijven en bedrijven uit de zogenaamde maakindustrie. Deze bedrijvigheid is belangrijk voor de Binckhorst en de stad Den Haag.

Om te zorgen dat deze bedrijvigheid ook op de lange termijn behouden blijft en een goede plek krijgt in de Binckhorst, werkt de gemeente aan een ontwikkelstrategie voor de Begraafplaats- en Spoorboogzone. Belangrijk onderdeel hierin is participatie met de verschillende belanghebbenden zoals ondernemers, eigenaren en ontwikkelaars. Eind februari was de eerste bijeenkomst waar de deelnemers hun wensen, zorgen en ideeën met elkaar deelden.

Ook wethouder Economie Saskia Bruines was aanwezig en sprak met verschillende aanwezigen. Alle input van de bijeenkomst is verzameld en wordt momenteel uitgewerkt in verschillende varianten voor een ontwikkelstrategie. Deze varianten worden in een tweede bijeenkomst voorgelegd en besproken om uiteindelijk tot een voorkeursvariant te komen.

De tweede bijeenkomst zal naar verwachting voor de zomervakantie plaatsvinden. Zodra de datum bekend is, ontvangen alle deelnemers van de eerste bijeenkomst een uitnodiging. Was u niet aanwezig bij de eerste bijeenkomst, maar wilt u ook meedenken of op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan via binckhorst@denhaag.nl

Bron: Voorburgs Dagblad