Wat moet er in de toekomst gebeuren met de ‘afvalkathedraal’ op de Binckhorst langs de Haagse Trekvliet? Jonge architecten kunnen nu meedoen aan een prijsvraag wanneer ze een goed plan hebben voor hergebruik van het gebouw en het gebied eromheen. De visies die de architecten ontwikkelen worden vervolgens gedeeld met de gemeente.

De prijsvraag is een initiatief van Stichting Rondeltappe Bernoster Kemmers. Ze wil op deze manier ideeën genereren voor de toekomst van het gebouw en de omgeving, ‘en daarmee het ondersteunen en aanjagen van onderscheidende gebiedsontwikkeling in Den Haag’. Het overslagstation is in de jaren 90 ontworpen door architect Jan Brouwer. Brouwer is tevens voorzitter van de vakjury die de inzendingen zal beoordelen.

Het gebouw zelf en de locatie hebben volgens de uitschrijvers van de prijsvraag aantrekkelijke eigenschappen en kunnen bijdragen als ‘aanjager van gebiedsontwikkeling’ op de Binckhorst. ‘Wat is dan de potentie in specifieke programmering met een meerwaarde voor de stad? Dat staat centraal in deze ideeënprijsvraag.’

Bij het pand aan de Meteoorstraat wordt nu afval verwerkt door AVR, in de toekomst krijgt ze een culturele bestemming. ‘Nu nog een centrale plek van afvalverwerking, maar over enkele jaren een leegstaand gebouw van “kathedrale” proporties op een prominente plek’, zo vindt men. Daarom wordt de vraag gesteld wat er volgens de architecten met het pand moet gebeuren.
Het is niet de bedoeling dat jonge architecten (ingeschreven op 1 januari 2015 of later) komen met enkel een herbestemmingsplan voor het pand, ‘maar om het creëren van meerwaarde en een duurzame leefomgeving voor de stad’. De ingestuurde ideeën kunnen bijdragen aan gesprekken over de toekomstvisie voor het gebouw.

Er is geen prijs te vergeven aan de deelnemers, al worden inzendingen wel door een jury beoordeeld op creativiteit, innovatie, duurzaamheid, interactie en onderscheidend vermogen. De prijsvraag wordt afgesloten met openbare presentaties van de plannen, gevolgd door een slotdebat waar deelnemers hun visie toelichten. Het resultaat wordt meegenomen in een eindadvies dat naar de gemeente Den Haag zal gaan.

Aanmelden voor de prijsvraag kan via arch-lokaal.nl

Bron: Den Haag FM