De gemeenteraad heeft bij besluit van 21 april 2022 het omgevingsplan Binckhorst deels gewijzigd vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak van 24 november 2021 met nummer 201901732/1/R3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 25 november 2020. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om binnen 26 weken het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Het deels gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst wordt met ingang van 2 juni 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegd.

Van 3 juni tot en met 14 juli 2022 kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingediend tegen de gewijzigde delen van het gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst van 21 april 2022.

Lees hier verder op de website van Gemeente Den Haag.