Kindcentrum De Binck is een nieuwe locatie voor onderwijs en opvang in de Haagse wijk de Binckhorst, grenzend aan Voorburg West.

Het gaat hier om een bijzonder Kindcentrum in een bijzondere wijk. In De Binckhorst komen ambacht, wonen, werken en recreatie bij elkaar samen. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd, veelal hoogbouw. De woningen variëren van luxe, dure appartementen tot sociale woningbouw en woon/werk woningen.

De mensen die hier (gaan) wonen, zijn net zo divers. Jonge starters, ondernemers met een bedrijf aan huis, mensen die niet meer echt in ‘de stad’ willen wonen, maar juist op zoek zijn naar een meer bijzondere woonomgeving en natuurlijk veel jonge gezinnen. Voor die laatste doelgroep is Kindcentrum De Binck de oplossing voor opvang en onderwijs. De voorlopige voorziening van KC De Binck is gehuisvest in het oude Leger des Heils gebouw aan de St.Barbaraweg 4 op de Binckhorst. Hier wordt gestart met kinderopvang (0-4) in combinatie met onderwijs én buitenschoolse opvang.

De opvang en onderwijs in De Binck werken integraal. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Het Kindcentrum bestaat in de toekomst uit vijf, op de leeftijd van de kinderen afgestemde, domeinen. In een domein worden de kinderen gedurende de dag begeleid door een enthousiast en gemotiveerd team van professionals, bestaande uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. Samen vullen zij de dag door een rijke ontwikkelomgeving aan te bieden die bestaat uit leren, spelen, sporten, spel en creativiteit.

Lees verder op de website van Voorburgs Dagblad.